Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

LEGALEX ABOGADOS

ASEMIT ofereix, a tots els seus afiliats un servei d'assessorament jurídic en tots aquells aspectes que puguin estar relacionats indirectament o directa amb l'exercici professional


Assessorament jurídic:
L'assessoria d'ASEMIT ofereix assessorament jurídic, entre d'altres, en les següents àrees del dret: sancionador, administratiu, laboral i penal. És a dir, l'assessoria jurídica aconsella a l'afiliat en totes aquelles matèries que puguin afectar-lo en la seva activitat professional.


Com activar el servei?:

Personalment:
Consulta gratuïta per a tots els afiliats de l'ASEMIT o familiars i amics que acudeixin a les oficines de l'advocat acompanyades d'un afiliat de l'ASEMIT.

Telefònicament:
Per la consulta de determinades qüestions puntuals, o per raons d'urgència o dificultat de trasllat, l'afiliat pot rebre l'assessorament telefònicament.

Per escrit:
L'afiliat també pot fer les seves consultes per escrit, a través del correu convencional, o bé per correu electrònic o per fax. 

LEGALEX ABOGADOS  - JUAN LUIS TÉLLEZ CARO

C/ De la Unió nº 52 Principal D TARRAGONA 43001

Teléfono 977225063 - 691.407.277

jttellez@legalexabogados.com

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es