Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

PLA DE PENSIONS

PLA DE PENSIONS

Els treballadors partícips del Pla de Pensions, escullen els 5 representants que formaran part de la Comissió de Control del Pla durant quatre anys.

Per la gestió del Pla de pensions, la funció principal de la Comissió de Control és aprovar, decidir i modificar el Pla de pensions i supervisar el funcionament, l’evolució i l’execució d’aquest.

LA COMISSIÓ DE CONTROL DEL PLA DE PENSIONS.

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es