Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona

L'EQUIP HUMÀ

Delegats de la Junta de Personal d'ASEMIT: (2015-2019)

1- Arsenio Alonso Ortega

2- Rosa Rosich Vendrell (Secretària Junta Personal)

3- Jordi Pallàs Guasch  (President Junta Personal)

4- Eugenio Barrera Morillo

5- Oscar Villanova Pascual

6- Abel Gómez Molina

7- Josep R. Borràs Pallejà

8- Monserrat Morro Anfrons

Comissió executiva ASEMIT

President: Arsenio Alonso Ortega  Secretari: Ismael Vera Mendez   Vocal: Alberto Lacueva Noda

Vicepresident: Josep R. Borràs Pallejà  Tresorer: Jordi Pallàs Guasch Vocal: Eugenio Barrera Morillo

 ACTA RENOVACIÓ EXECUTIVA ASEMIT 2017

Associació Sindical d'Empleats Municipals Independents de Tarragona asemit@asemit.com
Dissenyada i programada per AjLombarte ajlombarte@yahoo.es